Doel en bereik

www.osakaofficial.com biedt u de mogelijkheid om producten en koeriersdiensten te kopen via de website. Elk aanbod kan onderworpen zijn aan een specifiek privacybeleid dat de voorwaarden van dit privacybeleid kan vervangen of aanvullen. adidas shop raadt u aan het privacybeleid van het relevante aanbod zorgvuldig te lezen voordat u dat aanbod opent of gebruikt.

Hoewel we u aanmoedigen om deze volledige privacyverklaring te lezen, is dit een samenvatting van enkele van de belangrijkste aspecten van de Privacyverklaring:

· Elk Aanbod kan zijn eigen specifieke privacybeleid bevatten. U dient het privacybeleid van elk Aanbod zorgvuldig te lezen voordat u dat Aanbod opent of gebruikt.

· We kunnen persoonlijke gegevens en andere informatie van u verzamelen via verschillende bronnen, waaronder persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld, online of offline. We kunnen het ook combineren met informatie die we over u ontvangen van andere bronnen, zoals gelieerde ondernemingen, openbaar beschikbare informatiebronnen (inclusief informatie van uw openbaar beschikbare sociale-mediaprofielen) en andere derde partijen.

· We zullen niet uw persoonlijke gegevens gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring.

· Waar van toepassing, respecteren we opt-out-instructies van u voor bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens onder deze privacyverklaring, zoals bijvoorbeeld, wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van marketing-e-mailcommunicatie van ons of ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen.

· We gebruiken passende technische en organisatorische controles om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en te beschermen en hoewel we niet kunnen garanderen of garanderen dat uw persoonlijke gegevens volledig beveiligd zijn tegen verduistering door hackers of andere snode of criminele activiteiten, zijn we van mening dat onze maatregelen het risico van dergelijke activiteiten plaatsvinden.

Algemene principes voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en verzonden in overeenstemming met ons vastgestelde beleid en toepasselijke lokale en internationale wetten, regels en regelgeving.

De principes van dit Beleid met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens zijn als volgt:

1. Persoonsgegevens worden eerlijk, rechtmatig en transparant verwerkt,

2. Persoonlijke gegevens worden verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt voor onverenigbare doeleinden,

3. De verzamelde persoonlijke gegevens zijn adequaat, relevant en niet buitensporig in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze worden verzameld,

4. Persoonlijke gegevens die door adidas shop worden verzameld, zijn nauwkeurig en worden, waar nodig, zo goed mogelijk bijgewerkt,

5. Persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang en verwerking met behulp van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en controles; en

6. Persoonlijke gegevens verzameld door adidas shop worden niet langer bewaard als identificeerbare gegevens dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld.

· telefoonnummer;

· aankoopinformatie en geschiedenis;

· uw accountnummer;

· een combinatie van uw gebruikersnaam en wachtwoord die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

Gevoelige informatie (speciale categorieën gegevens)

Tenzij we hier specifiek om vragen of uitnodigen, vragen we u ons geen gevoelige persoonlijke gegevens te sturen en deze niet openbaar te maken (bijv. informatie met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) op of via deze Website of anderszins aan ons. In die gevallen waarin we u kunnen vragen of uitnodigen om gevoelige persoonlijke gegevens te verstrekken, zullen we dit doen met uw uitdrukkelijke toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

adidas shop verzamelt uw persoonlijke gegevens als volgt:

Informatie die u vrijwillig verstrekt

We kunnen persoonlijke gegevens rechtstreeks van u verzamelen wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Wanneer u bijvoorbeeld telefonisch of via de Website met ons communiceert via e-mail, online chat, webformulier of online accountregistratie om toegang te krijgen tot Aanbiedingen, u registreert voor een evenement of training, een Aanbieding koopt, vragen stelt, proberen eventuele problemen met betrekking tot de website of het aanbod op te lossen, of feedback en opmerkingen in te dienen.

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie automatisch van uw apparaat verzamelen . In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte, kan deze informatie worden beschouwd als Persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.< br>
Met name de informatie die we automatisch verzamelen, kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke apparaatidentificatienummers, browsertype, uw Media Access Control (MAC)-adres, brede geografische locatie (bijv. niveau locatie) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over de interactie van uw apparaat met onze website, inclusief de pagina’s die zijn geopend en de links waarop is geklikt. We kunnen online gedragsgegevens verzamelen die zijn gekoppeld aan online identifiers via trackingtechnologie en dit kan worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens om ons aanbod aan u te verbeteren. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit onrechtmatig verwerken en we zullen er ook voor zorgen dat uw rechten en vrijheden worden beschermd.

We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze Website voor onze bezoekers te verbeteren. Sommige van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare trackingtechnologie, zoals verder wordt uitgelegd in de sectie hieronder: “Cookies en andere informatie over het gebruik van de website.”

Van externe informatieproviders

adidas shop ] kan Persoonsgegevens verkrijgen van derden die informatie over u hebben verkregen of verzameld en die het recht hebben om die Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. adidas shop zal deze persoonlijke gegevens alleen verkrijgen als we hebben gecontroleerd dat deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk toegestaan of verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken.

Gebruik van informatie

adidas shop gebruikt persoonlijke gegevens die we verzamelen om ons bedrijf te runnen en om u Aanbiedingen te bieden, waaronder het gebruik van deze gegevens om onze Aanbiedingen te verbeteren en uw ervaringen te personaliseren. We kunnen de gegevens ook gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren over uw account- en productinformatie.

adidas shop kan uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden gebruiken (de “Doelen”), waaronder om:

· U te voorzien van de producten en diensten die u koopt. Wij verstrekken deze in overeenstemming met onze contractuele verplichtingen jegens u, hetzij rechtstreeks via ons, hetzij via onze partners;

· De website en ons aanbod aanbieden, onderhouden en verbeteren, inclusief om bepaalde functies en functionaliteit van de website te bedienen;

br>
· Rechtstreeks met u communiceren door u voortdurend nieuwsbrieven, promoties en speciale aanbiedingen of informatie over nieuwe producten en diensten te sturen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich afmelden voor onze marketingcommunicatie door op “Afmelden” te klikken onderaan elke communicatie die we uitgeven, of door contact met ons op te nemen;

· Rechtstreeks met u communiceren per e-mail om te reageren op vragen of opmerkingen van de klantenservice via de Website , sociale media of anderszins, om problemen met betrekking tot uw account of de website te bespreken en om klantenondersteuning te bieden;

· U advertenties aan te bieden, inclusief om adverteerders en uitgevers te helpen bij het weergeven en beheren van advertenties op de website of op sites van derden en om advertenties af te stemmen op uw interesses en browsegeschiedenis;

· Geaggregeerde statistieken samenstellen over de werking en het gebruik van onze Website en om de voorkeuren van de bezoekers van onze Website beter te begrijpen; en

We kunnen de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen combineren en verbeteren met andere informatie die we van derden ontvangen om u de best mogelijke service te bieden.

We kunnen ook de persoonlijke gegevens gebruiken die we over u verzamelen via de Website om geanonimiseerde, geaggregeerde gegevens te genereren. Wanneer we dit doen, zorgen we ervoor dat de geanonimiseerde, geaggregeerde gegevens niet langer persoonlijk identificeerbaar zijn en later niet kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

Delen van informatie

We delen uw persoonlijke gegevens indien nodig om een transactie te voltooien of een Aanbod te verstrekken dat u hebt aangevraagd of geautoriseerd of met uw toestemming, indien van toepassing. We delen ook persoonlijke gegevens met leveranciers, wederverkopers en distributeurs, serviceproviders, gelieerde ondernemingen en bedrijfseenheden wanneer dit wettelijk vereist is.

We kunnen persoonlijke gegevens intern delen met teams zoals Sales, Customer Service, Finance, Marketing en Operations om ervoor te zorgen dat uw producten en diensten worden geleverd in overeenstemming met uw koopovereenkomst met ons. We zullen deze gegevens alleen verwerken waarvoor ze bedoeld zijn. We kunnen dit doen om te reageren op juridische procedures, om onze klanten te beschermen, om de veiligheid van ons bedrijf te handhaven en om de rechten of eigendommen van adidas shop te beschermen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen over hoe we uw gegevens intern delen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens als volgt vrijgeven:

Gelieerde ondernemingen en bedrijfseenheden

adidas shop kan uw persoonlijke gegevens delen met onze partners, ongeacht of deze entiteiten het merk adidas shop delen. We kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met andere bedrijfseenheden die ook producten of diensten aanbieden onder het merk adidas shop. Onze gelieerde ondernemingen en bedrijfseenheden zullen uw persoonlijke gegevens die we met hen delen gebruiken op een manier die in overeenstemming is met deze privacyverklaring.

Andere gebruikers

adidas shop kan uw persoonlijke gegevens delen met andere gebruikers wanneer u ervoor kiezen om met die gebruikers te communiceren (of te verzoeken dat we namens u met hen communiceren) via de Website. Dit kan het faciliteren van communicatie met andere gebruikers of het plaatsen van Persoonsgegevens op delen van de Website die toegankelijk zijn voor andere gebruikers, inhouden. Orange Limited draagt het eigendom of de controle over een deel van www.osakaofficial.com over aan een daadwerkelijke of potentiële koper, of dit nu is in de context van een overname, fusie, reorganisatie of andere vervreemding van alle of een deel van ons bedrijf, onze activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure), kunnen we uw Persoonsgegevens overdragen aan die feitelijke of potentiële koper, op voorwaarde dat het gebruik van uw Persoonsgegevens door die derde onderworpen blijft aan de toepasselijke wetgeving.

Andere

Als u ons hebt gevraagd gegevens te delen met sites van derden (zoals sociale-mediasites), zijn hun servers mogelijk niet veilig. Houd er ook rekening mee dat, ondanks de maatregelen die door ons en de door ons ingeschakelde derden zijn genomen, het internet niet veilig is. Als resultaat, anderen kunnen niettemin onwettig privétransmissies of gegevens onderscheppen of openen.

Andere belangrijke privacy-informatie

Hieronder vindt u aanvullende privacy-informatie die u mogelijk belangrijk vindt.

Uw gegevensbeschermingsrechten

U kunt uw rechten op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via de informatie in het gedeelte ‘Vragen en contactgegevens’.

U hebt de volgende gegevensbeschermingsrechten:

1. Het recht om geïnformeerd te worden

2. Het recht van toegang

3. Het recht op rectificatie

4. Het recht op gegevenswissing

5. Het recht om de verwerking te beperken

6. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

7. Het recht om bezwaar te maken

Ook als we uw Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, en evenmin op de verwerking van uw Persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Beveiliging van Persoonsgegevens

adidas shop neemt wat zij beschouwt als passende technische en organisatorische controles en maatregelen om uw Persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging daarvan, of misbruik ervan, en openbaring. Deze omvatten krachtige gebruikerstoegangscontroles, gesegmenteerde netwerkarchitectuur en uitgebreid personeelsbeleid en training. Het is een prioriteit van adidas shop om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens worden beschermd en beveiligd op het hoogste niveau.

Hoewel geen enkel systeem volledig veilig is, zijn we van mening dat de maatregelen die zijn geïmplementeerd door adidas shop onze kwetsbaarheid voor beveiligingsproblemen verminderen tot een niveau dat past bij het type gegevens dat erbij betrokken is. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om onze gebruikersdatabase te beschermen en de toegang tot deze database is intern beperkt. Het blijft echter uw verantwoordelijkheid:

· Als u een klantaccount voor de website heeft:

o Om uit te loggen of de website te verlaten wanneer u deze niet gebruikt;

o Om ervoor te zorgen dat niemand anders de website gebruikt terwijl uw apparaat is aangemeld bij de website (inclusief door u aan te melden bij uw apparaat via een mobiel, Wi-Fi of gedeelde toegangsverbinding die u gebruikt);

o Om uw wachtwoord of andere toegangsinformatie geheim te houden. Uw wachtwoord en inloggegevens zijn persoonlijk voor u en mogen niet aan iemand anders worden gegeven of worden gebruikt om gedeelde toegang te verlenen, bijvoorbeeld via een netwerk. U moet een wachtwoord gebruiken dat uniek is voor uw gebruik van de website – gebruik niet hetzelfde wachtwoord als voor een andere site of e-mailaccount; en,

· Om een goede internetbeveiliging te behouden. Als uw e-mailaccount bijvoorbeeld is gecompromitteerd, kan dit toegang tot uw account bij ons geven als u die gegevens hebt gegeven en/of toegang hebt verleend via die accounts. U dient al uw accountgegevens veilig te bewaren. Als u denkt dat een van uw accounts is gehackt, moet u uw accountgegevens bij ons wijzigen en ervoor zorgen dat een gecompromitteerd account geen toegang geeft tot uw account bij ons. U moet ons ook zo snel mogelijk op de hoogte stellen, zodat we kunnen proberen u te helpen uw account veilig te houden en indien nodig iemand anders te waarschuwen die mogelijk getroffen kan worden.

adidas shop kan niet garanderen of garanderen dat persoonsgegevens worden volledig beveiligd zijn tegen verduistering door hackers of andere snode of criminele activiteiten, of in het geval van een storing in computerhardware, software of een telecommunicatienetwerk. adidas shop zal u op de hoogte stellen in het geval dat we ons bewust worden van een beveiligingsinbreuk met betrekking tot uw persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd door de toepasselijke buitenlandse, federale, staats- en lokale wetten) in overeenstemming met ons Breach Management-proces.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

Onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven Persoonsgegevens is afhankelijk van de betreffende Persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Normaal gesproken verzamelen we echter alleen persoonlijke gegevens van u:

· Waar we de persoonlijke gegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren (zoals om uw aankoop van een Aanbieding na te komen);

· Wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet terzijde wordt geschoven door uw rechten; of

· Waar we uw toestemming hebben om dit te doen, die op elk moment kan worden ingetrokken, zoals hierboven vermeld.

In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om Persoonsgegevens te verzamelen van u of anderszins de Persoonsgegevens nodig heeft om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Een legitiem belang is wanneer we een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken, zolang dit niet wordt overschreven door uw eigen rechten en belangen. Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zal dit belang normaal gesproken zijn om ons platform te beheren en met u te communiceren als dat nodig is om onze producten en diensten aan u te leveren, en voor onze legitiem commercieel belang, bijvoorbeeld bij het beantwoorden van uw vragen, het verbeteren van ons platform of het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten.

Als we uw persoonlijke gegevens verwerken voor dergelijke marketingdoeleinden (en andere activiteiten) eventuele gevolgen voor u en uw gegevensbeschermingsrechten in overweging nemen en afwegen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor marketing- en andere activiteiten waarbij de impact op u zwaarder weegt dan onze belangen (tenzij ons anderszins wettelijk is toegestaan om dit te doen). We kunnen andere legitieme belangen hebben en, indien van toepassing, zullen we u op het relevante moment duidelijk maken wat die legitieme belangen zijn.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen. (Dit betekent niet altijd dat we moeten stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens, hoewel we voor direct marketing-gerelateerde verwerking moeten stoppen als u ons daarom vraagt). Zie uw ‘gegevensbeschermingsrechten’ hierboven.

Nauwkeurigheid

Het is uw verantwoordelijkheid om adidas shop te voorzien van nauwkeurige persoonlijke gegevens. Tenzij anders vermeld in deze Privacyverklaring, adidas shop zal persoonlijke gegevens alleen gebruiken op manieren die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens door u zijn geautoriseerd. Voor zover nodig voor deze doeleinden, zal adidas shop redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens nauwkeurig, volledig, actueel en relevant zijn voor het beoogde gebruik.

Internationale gegevensoverdracht

Uw persoonlijke Gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen dan het land waarin u woont. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van de wetten van uw land.

Met name onze primaire websiteservers bevinden zich in Nederland en onze partners zijn over de hele wereld actief. Dit betekent dat wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen, we deze in elk van deze landen kunnen verwerken. Echter, we hebben passende voorzorgsmaatregelen genomen om te eisen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze omvatten de implementatie van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke gegevens tussen onze gelieerde ondernemingen, die ons verplichten om deze te beschermen Persoonsgegevens die zij verwerken vanuit de EER in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie. We hebben vergelijkbare passende waarborgen geïmplementeerd bij onze partners.

Bewaarperiode

We bewaren Persoonsgegevens die we van u verzamelen in overeenstemming met onze zakelijke bewaartermijnen. Als we bijvoorbeeld een voortdurende legitieme zakelijke behoefte hebben om dit te doen (zoals om u een product of dienst te leveren, of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten), we kunnen de gegevens maximaal 7 jaar bewaren.

Websites van derden

Naast toegang tot Aanbiedingen, kan de Website links naar andere websites en webservices bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites en diensten en de privacypraktijken van die websites en diensten kunnen verschillen van die beschreven in deze privacyverklaring. adidas shop raadt u aan het privacybeleid van elke website of webservice die u bezoekt zorgvuldig te lezen voordat u akkoord gaat met hun voorwaarden of deze websites gebruikt.

Naleving

adidas shop gebruikt een zelf -beoordelingsaanpak om de naleving van deze privacyverklaring te verifiëren en periodiek te verifiëren dat de privacyverklaring juist is, volledig voor de informatie die bedoeld is om te worden gedekt, prominent weergegeven, geïmplementeerd en toegankelijk.

Revisies

adidas shop kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien om wijzigingen in onze zakelijke praktijken weer te geven. Als we deze privacyverklaring herzien, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door de bijgewerkte privacyverklaring op deze website te plaatsen. We zullen altijd uw toestemming vragen voor eventuele wijzigingen in de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.