OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door adidas shop. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar adidas shop. adidas shop biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken site en/of iets van ons koopt, neemt u deel aan onze “Service” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en /of beschikbaar via hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.< /p>

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. in uw rechtsgebied wetten overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een inbreuk of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beƫindiging van uw Services.

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand te weigeren om welke reden dan ook.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om niet te reproduceren, dupliceren, kopiƫren, enig deel van de Service, gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beĆÆnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie wordt verstrekt beschikbaar op deze site is niet nauwkeurig, volledig of actueel. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde -partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of services kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die worden weergegeven op zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. de winkel. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor accuraat is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Services aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen. , of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen gemaakt in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, raadpleeg onze Retourbeleid.

SECTIE 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN< /h4>

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of controle hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools “zoals ze zijn ā€ en ā€œzoals beschikbaarā€ zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service kunnen omvatten materiaal van derden.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.< /p>

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als, op onze verzoek stuurt u bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons stuurt u creatieve ideeĆ«n, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, ‘ opmerkingen’), stemt u ermee in dat we te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiĆ«ren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beĆÆnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Soms kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten bevat, onnauwkeurigheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

h4>SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beĆÆnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beĆ«indigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat van tijd tot tijd we kunnen de service voor onbepaalde tijd verwijderen of de service op elk moment annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is . De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in adidas shop en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen. , vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vĆ³Ć³r de beĆ«indigingsdatum zijn aangegaan, blijven van kracht na beĆ«indiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat zij door u of ons worden beƫindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beƫindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wilt gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons oordeel faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, we kunnen deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beƫindigen en u blijft aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beƫindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Canada.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kan de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door deze te plaatsen updates en wijzigingen van onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 – AFFILIATIE, AUTEURSRECHTEN en HANDELSMERKEN

< p> adidas shop is niet verantwoordelijk of gelieerd aan het verkopen of misleiden van klanten om producten te kopen die niet zijn zoals beschreven.

We zijn niet gelieerd aan enig ander bedrijf en hun gelieerde handelsmerken, auteursrechten, patenten en producten.< /p>

We bezitten niet de rechten op handelsmerken of auteursrechten van andere bedrijven en nemen niet deel aan enige inbreuk op het auteursrecht.

We hebben gewoon producten op onze website die klanten kunnen kopen. Deze producten worden vervolgens dienovereenkomstig gedistribueerd vanuit een overzees magazijn.

SECTIE 21 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op [email protected]

We zijn niet gelieerd aan andere bedrijven en hun gelieerde handelsmerken, auteursrechten, patenten en producten.

We bezitten niet de rechten op de handelsmerken of auteursrechten van andere bedrijven en nemen niet deel aan enige inbreuk op het auteursrecht.< /p>

We hebben gewoon producten op onze website die klanten kunnen kopen. Deze producten worden vervolgens dienovereenkomstig gedistribueerd vanuit een overzees magazijn.

SECTIE 21 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op [email protected]

We zijn niet gelieerd aan andere bedrijven en hun gelieerde handelsmerken, auteursrechten, patenten en producten.

We bezitten niet de rechten op de handelsmerken of auteursrechten van andere bedrijven en nemen niet deel aan enige inbreuk op het auteursrecht.< /p>

We hebben gewoon producten op onze website die klanten kunnen kopen. Deze producten worden vervolgens dienovereenkomstig gedistribueerd vanuit een overzees magazijn.

SECTIE 21 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op [email protected]

We hebben gewoon producten op onze website die klanten kunnen kopen. Deze producten worden vervolgens dienovereenkomstig gedistribueerd vanuit een overzees magazijn.

SECTIE 21 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op [email protected]

We hebben gewoon producten op onze website die klanten kunnen kopen. Deze producten worden vervolgens dienovereenkomstig gedistribueerd vanuit een overzees magazijn.

SECTIE 21 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op [email protected]